Falla Sant Jordi 2019

Fallera Major

Feli Tormo i Climent

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Martina Melero i Moreno

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       La màfia

ARTISTA:  Juane Cortell Apliquem 3D

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Juane Cortell Apliquem 3D

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        La gondoleta

ARTISTA:   Juane Cortell Apliquem 3D

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       4t Premi

Ninot infantil d'Exposició

LEMA:        

ARTISTA:   Juane Cortell Apliquem 3D

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS