Falla Sant Jordi 2016

Fallera Major

Mara Tormo i Climent

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Mireia Juan i Villa

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Qui mou els fils…?

ARTISTA:  Paco Roca Chorques

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      7é Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Paco Roca Chorques

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      

Monument infantil

LEMA:        Personatges TV

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       4t Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Paco Roca Chorques

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS