Falla Sant Jordi 1975

Fallera Major

Amparo Sáez i Cano

President

Rafael Albiñana i Ibáñez

Fallera Major Infantil

Eva María García i Agustí

President Infantil

Rafael Albiañana i Navarro

Monument

LEMA:       Les barbaritats de la vida

ARTISTA:  Bernardo Javier Iñigo

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument Infantil

LEMA:       El que ocorrix en els parcs

ARTISTA:  Bernardo Javier Iñigo

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS