Falla Sant Jordi 1956

Fallera Major

Sense Fallera Major

President

Fernando Segura i Coll

Monument

LEMA:       Tot per dinés

ARTISTA:   Antoni Grau Tomás

PREMI:      1r Premi

Nonument Infantil

LEMA:  Viaje a la luna por Diego Valor en la vida futura

BANDERINS ACONSEGUITS