Falla Sant Jordi 1955

Fallera Major

Pepita Casanova i Terol

President

Fernando Segura i Coll

Monument

LEMA:       L'espill de la veritat

ARTISTA:  Antoni Grau Tomàs

PREMI:      1r Premi (Millor Monument de Xàtiva)

BANDERINS ACONSEGUITS