Falla Sant Jordi 1953

Fallera Major

Pepita Noguera

President

Fernando Segura i Coll

Monument

LEMA:       Tot per el deport: dinés

ARTISTA:   Antoni Grau Tomàs

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS