Falla Sant Jaume 1990

Fallera Major

Maria Cristina Roselló i Jornet

President

Rafael Martí i García

Fallera Major Infantil

Maira Martí i Barberá

President Infantil

Rafael Aragonés i Lillo

Monument

LEMA:       La droga

ARTISTA:  Josep Benavent Piera

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        La contaminació

ARTISTA:   J.J. Esteller

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       7é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS