Falla Sant Jaume 1984

Fallera Major

Maria Elena Aragonés i Vázquez

President

Joan Baptiste Fuentes i Pérez

Fallera Major Infantil

Elena María Berzosa i Aragonés

President Infantil

Rubén Gozalbo i Berzosa

Monument

LEMA:       Bons i roins caldos

ARTISTA:  Bernardo Javier Iñigo

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      6é Premi

Monument infantil

LEMA:        Jocs infantils

ARTISTA:    Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS