Falla Sant Jaume 1980

Fallera Major

Felicitat Climent i Díaz

President

Ángel Díaz i Donoso

Fallera Major Infantil

María Neus Díaz i Díaz

President Infantil

Rafael Ballester i Peris

Monument

LEMA:       La lliberació de la dona

ARTISTA:   Francesc Esteban

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Arremullats

ARTISTA:    Ramón Guerrero Micó i Josep Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS