Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució) 1974

Fallera Major

Ana María Teruel i Gandía

President

José Iborra i Gil

Monument

LEMA:       Farols

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS