Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució) 1955

Fallera Major

Amparo Gozálvez i Cuenca

President

Francisco Enguer i Codina

Monument

LEMA:       El poder dels caragols

ARTISTA:   Ramón Morell Navarro

BANDERINS ACONSEGUITS