Falla Sant Jaume (Martirs de la Revolució) 1948

Fallera Major

Emilia Camús i Martínez

President

Francisco Sanclemente i Vidal

Monument

LEMA:        La gràsia està en el peu

ARTISTA:   Juan Samaniego

BANDERINS ACONSEGUITS