Falla Sant Feliu 2022

Fallera Major

Maria Casanova i Richart

Junta Gestora

José Mª Cortell i Ladosa, Luis Marí i Pardo, Susana Roca i Aliaga, Sergio Giménez i López, Iván Vidal i Pérez

Fallera Major Infantil

Amelia Sáez i Roca

President Infantil

Carles Pla i Bataller

Monument

LEMA:       Quedaràs com Camot

ARTISTA:  Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Camot el bandoler

ARTISTA:   Juane Cortell Dasca

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Titelles

ARTISTA:   Matías Almela

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       El cabut dels corpus

ARTISTA:  Matías Almela

SECCIÓ:    Tercera

BANDERINS ACONSEGUITS