Falla Sant Feliu 2016

Fallera Major

Sense Fallera Major

President

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Neus Mateu i Martínez

President Infantil

Ferrán Llopis i Perales

Monument

LEMA:       Atrapats

ARTISTA:  Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        En la granja

ARTISTA:   Manolo J. Blanco Climent

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       6é Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS