Falla Sant Feliu 1992

Fallera Major

Inmaculada Bello i Bachiller

President

Francisco J. Sanchis i Arias

Fallera Major Infantil

María Cortell i Lladosa

President Infantil

Francisco Zorraquino i Sanchis

Monument

LEMA:       La contaminació

ARTISTA:  Manolo Blanco Sancho

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        El bosc encantat

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       8é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS