Falla Sant Feliu 1981

Fallera Major

Ana María Esparza i Campos

President

Joan Boluda i Rico

Fallera Major Infantil

María del Carmen Benavent i Alcázar

President Infantil

Rafael Llópis i García

Monument

LEMA:       Qüestió de pes

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        El circ

ARTISTA:    La Comissió

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS