Falla Sant Feliu 1975

Fallera Major

María Amparo Pérez i Cuenca

President

José Salas i Esparza

Monument

LEMA:       Injustícies

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS