Falla República Argentina 1982

Fallera Major

Rosa María Pla i Beltrán

President

Josep Barberá i Gozalbes

Fallera Major Infantil

Carolina Merino i Hinojosa

President Infantil

Eliseo Gallego i Gandía

Monument

LEMA:       Gataes

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Jocs i tradicions

ARTISTA:    Víctor Arastey Cañigueral

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS