Falla República Argentina 1976

Fallera Major

María Rafa Vidal i Sánchis

President

Josep Barberá i Gozalbes

Fallera Major Infantil

Inmaculada Todolí i Alpuente

President Infantil

Joaquin Albiñana i Sancho

Monument

LEMA:       Mirant la pesseta

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Contes

ARTISTA:    Antoni Grau Cros

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       1r Premi (Millor Monument Infantil de Xàtiva)

BANDERINS ACONSEGUITS