Falla República Argentina 1975

Fallera Major

Maravillas Parra i Sisternes

President

Josep Barberá i Gozalbes

Fallera Major Infantil

Natalia María Ferrer i Cardona

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Els set pecats

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Blanca Nieves

ARTISTA:    Antoni Grau Cros

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       1r Premi (Millor Monument Infantil)

BANDERINS ACONSEGUITS