Falla Raval 1953

Fallera Major

Carmen García i Montaner

President

José García i Martínez

Monument

LEMA:       Les delícies de Bixquert

ARTISTA:   Ramón Morell Navarro

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS