Falla Raval 1943

Fallera Major

Josefina Nicolás i Simón

President

Enrique García i Seguí

Monument

LEMA:        Casos i coses

ARTISTA:   Antoni Grau Tomás

BANDERINS ACONSEGUITS