Falla Plaça Enriquez 1967

Fallera Major

Consuelín Mollá i Calatayud

President

Joaquin Prats i Valls

Monument

LEMA:       Mostres setabenses

ARTISTA:   A. Fontelles

PREMI:      4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS