Falla Plaça Enriquez 1944

Fallera Major

Nievecitas Agustí i Tomás

President

Luis Ballester i Giner

Monument

LEMA:       Les delícies de Bixquert

ARTISTA:   Ramón Morell Navarro

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS