Falla Plaça Enriquez 1934

Fallera Major

Victòria Medina i Martínez

President

Rafael Vidal i Semper

Monument

LEMA:       A la lluneta estic: m’en ric, m’en ric

ARTISTA:   José Pérez

LLIBRET DE FALLA: