Falla Passeig – Cardenal Serra 2012

Fallera Major

Rosa Pastor i Cuquerella

President/a

Junta Gestora

Fallera Major Infantil

Alba Pastor i Miñana

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       El que vullga saber que…

ARTISTA:  Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       

ARTISTA:  Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      

Monument infantil

LEMA:        El colomer

ARTISTA:   Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       Accèssit

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       El colom

ARTISTA:  Ingeni i Gràcia

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      

BANDERINS ACONSEGUITS