Falla Murta-Maravall 2020

Junta Gestora

Susana Colomer i Camús, Xelo Díez i Vañó, Sílvia Fenollar i Sanchis, Mayte Palomares i Castellano

Fallera Major Infantil

Martina García i Santamargarita

President Infantil

Adrià Ballester i Cerdà

Monument

LEMA:       A què juguem?

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Segona

Ninot d'Exposició

LEMA:       Dama de cors

ARTISTA:  Palacio i Serra

SECCIÓ:    Segunda

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Plus Ultra

ARTISTA:   Juan Carlos Banacloy Cuevas

SECCIÓ:     Primera

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Llegendes a la foguera 

ARTISTA:  Juan Carlos Banacloy Cuevas

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS