Falla Murta-Maravall 2022

Junta Gestora

Susana Colomer i Camús, Sílvia Fenollar i Sanchis, Mayte Palomares i Castellano

Fallera Major Infantil

Martina García i Santamargarita

President Infantil

Adrià Ballester i Cerdà

Monument

LEMA:       A què juguem?

ARTISTA:  Palacio y Serra

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Dama de cors

ARTISTA:  Palacio y Serra

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Plus Ultra

ARTISTA:   Juan Carlos Banacloy Cuevas

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Llegendes a la foguera

ARTISTA:  Juan Carlos Banacloy Cuevas

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS