Falla Murta-Maravall 2007

Fallera Major

Susanna Colomer i Camús

President

Rafael Pérez i Martínez

Fallera Major Infantil

Tania Tormos i Gimeno

President Infantil

Sense President Infantil

Monument

LEMA:       Pardalots

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    No hi ha

PREMI:      5é Premi

Monument infantil

LEMA:        Els somnis dels xiquets

ARTISTA:   Arturo Benavent Pérez

SECCIÓ:     No hi ha

PREMI:       5éPremi

BANDERINS ACONSEGUITS