Falla Murta-Maravall 2005

Fallera Major

Laura Lagardera i Esplugues

President

Rafael Pérez i Martínez

Fallera Major Infantil

Macarena Ortega i Sanchis

President Infantil

Pablo Seguí i Zaragozà

Monument

LEMA:       La fira d’Agost

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Titelles

ARTISTA:   Arturo Benavent Pérez

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS