Falla Murta-Maravall 2001

Fallera Major

Loles Mateu i Juan

President

Francesc Sanchis i Reyes

Fallera Major Infantil

Laura Mollà i Lledó

President Infantil

Carles Sebastià i Angulo

Monument

LEMA:       Les noves lleis

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Fantasies d'un poblet

ARTISTA:   Alfredo Bernat Cano

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS