Falla Murta-Maravall 1997

Fallera Major

Inmaculada Martínez i Suñer

President

José Antonio Roca i Gallart

Fallera Major Infantil

Tamara Martínez i Villanova

President Infantil

José Ramón Arqués i Egea

Monument

LEMA:       Parlem de taronjes

ARTISTA:  Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        La mar

ARTISTA:   J. Gomar

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       5é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS