Falla Murta-Maravall 1995

Fallera Major

Ana Belén Martínez i Villanova

President

José Antonio Roca i Gallart

Fallera Major Infantil

Amparo Boils i Peropadre

President Infantil

José Ramón Arques i Egea

Monument

LEMA:       Farolades

ARTISTA:  La Comissió

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Diversions

ARTISTA:   La Comissió

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       5é Premi

BANDERINS ACONSEGUITS