Falla Murta-Maravall 1994

Fallera Major

Amparo Uribe i Albiñana

President

Vicente Parra i Sisternes

Fallera Major Infantil

Silvana Romero i Esteller

President Infantil

Marcos Ortega i Sanchis

Monument

LEMA:       La culpa… del dimoni

ARTISTA:  Antoni Grau Cros

SECCIÓ:    Tercer

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Viatges espacials

ARTISTA:   Paco Roca Chorques

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS