Falla Murta-Maravall 1990

Fallera Major

Gemma Descals i Sancho

President

Miguel Roca i Tomàs

Fallera Major Infantil

Rebeca Huerta i Burches

President Infantil

Iñaki Romero i López

Monument

LEMA:       Volem falla

ARTISTA:  Ximo Marzo Frias

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      7é Premi

Monument infantil

LEMA:        Avant el carro

ARTISTA:   José Antonio Roca Tomás

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS