Falla Molina – Claret 2020

Fallera Major

María Tormo i Garrigós

President

Marcos Lloret i Fuentes

Fallera Major Infantil

Ana Climent i Giner

President Infantil

Andreu Garrigós i Bru

Monument

LEMA:       Quin quadre!!!

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

Ninot d'Exposició

LEMA:       Les bogeries de Dalí

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        +Cotas

ARTISTA:   José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:     Primera

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       La primera mascota

ARTISTA:  José L. Angulo Cuenca

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      4t Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS