Falla Molina – Claret 2016

Fallera Major

Andrea Gironés i Ballester

Junta Gestora

Ernesto Fasanar, Fernando Garcia, Jorge Ventura, Eladio Tudela, Francis Victoria, Marcos Lloret

Fallera Major Infantil

Alejandra Mompó i Mateu

Monument

LEMA:       Pescant al Cànyoles

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Paco, el casaleter del cel

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

Monument infantil

LEMA:        Les receptes de la iaia

ARTISTA:   Bernardo Estela Parra

SECCIÓ:     Primera

PREMI:       2n Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       La paella de la iaia

ARTISTA:  Bernardo Estela Parra

SECCIÓ:    Primera

PREMI:      1r Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS