Falla Molina – Claret 2001

Fallera Major

Maria José Mallol i Moral

President

José Roca i Morant

Fallera Major Infantil

Andrea García i Genís

President Infantil

Ángel Patiño i González

Monument

LEMA:       La llei de la selva

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:    Especial

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Civilitzacions

ARTISTA:   Vicent Gomar Vidal

SECCIÓ:     Especial

PREMI:       Accèssit

BANDERINS ACONSEGUITS