Falla Molina – Claret 1995

Fallera Major

Maria José Díaz i Patiño

President

Salvador Herrero i Morant

Fallera Major Infantil

Rocío Galán i Patiño

President Infantil

Christian Mompó i Vázquez

Monument

LEMA:       La mar… salada

ARTISTA:  José Ramón Espuig Escrivá

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Valencians

ARTISTA:   Antoni Grau Cros

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS