Falla Mercat 2020

Fallera Major

Sonia García i Sanz

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Nerea Medina i Guerola

President Infantil

Sergi Perales i García

Monument

LEMA:       Del temps passats a l’actualitat

ARTISTA:  Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      

Ninot d'Exposició

LEMA:       Qui és….?

ARTISTA: Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Jocs de sempre

ARTISTA:   Matias Almela

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Una partideta de risk!!!

ARTISTA:  Matias Almela

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      5é Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS