Falla Mercat 2018

Fallera Major

Tamara Carpintero i Alventosa

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Nayeli Carpintero i Alventosa

President Infantil

Sergi Perales i Garcia

Monument

LEMA:       Tindre pardals al cap

ARTISTA:  Venancio Cimas i Francis Guerrero

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      1r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:        Fins els quaranta

ARTISTA:   Venancio Cimas

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Ratolins

ARTISTA:   Venancio Cimas i Francis Guerrero

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       7é Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:        Ratolí Pérez

ARTISTA:   Venancio Cimas

SECCIÓ:     Tercera

BANDERINS ACONSEGUITS