Falla Mercat 2022

Fallera Major

Sonia García i Sanz

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Nerea Medina i Guerola

President Infantil

Sergi Perales i García

Monument

LEMA:       Dels temps passats a l’actualitat

ARTISTA:   Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:       Qui es…?

ARTISTA:   Venancio Cimas Ribera

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      2n Premi

Monument infantil

LEMA:        Jocs de sempre

ARTISTA:    Matías Almela

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       6é Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:       Una partideta de risk!!!

ARTISTA:   Matías Almela

SECCIÓ:    Tercera

BANDERINS ACONSEGUITS