Falla Mercat 2005

Fallera Major

Eva Alventosa i Perales

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Aurora Taengua i Rico

President Infantil

Carlos Vidal i Trujillo

Monument

LEMA:       Temps en valencià

ARTISTA:  Armengol i Cimas

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      Accèssit

Monument infantil

LEMA:        Animalia

ARTISTA:   Josep Almiñana Garcia

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS