Falla Mercat 1999

Fallera Major

Estefania Martí i Sanjuan

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Arantxa Micó i Sánchez

President Infantil

Borja Sanchis i Mesado

Monument

LEMA:       La nova cara del mercat

ARTISTA:  José Benavent Oltra

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      3r Premi

Monument infantil

LEMA:        L'hora dels dibuixos animats

ARTISTA:   Francis Guerrero Almiñana

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       3r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS