Falla Mercat 1994

Fallera Major

Elena Corts i Borrás

President

Juan José García i Tortosa

Fallera Major Infantil

Josefa Inés García i Vidal

President Infantil

Jordi Cháfer i Gorba

Monument

LEMA:       Coses del poble

ARTISTA:  Manuel Carlos Vallín

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      4t Premi

Monument infantil

LEMA:        El mar de l'il·lussió

ARTISTA:   Manuel Carlos Vallín

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       4t Premi

BANDERINS ACONSEGUITS