Falla Mercat 1992

Fallera Major

Noelia I. García i Vidal

President

Rafael Taengua i Fasanar

Fallera Major Infantil

Josefina Carpintero i Calatayud

President Infantil

Jhonatan Prats i Tomás

Monument

LEMA:       Pasotisme

ARTISTA:  Nino

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      8é Premi

Monument infantil

LEMA:        Món infantil

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS