Falla Mercat 1974

Fallera Major

María Francisca Marco i Úbeda

President

José Tudela i Espí

Monument

LEMA:       Quijotades

ARTISTA:   E. Viguer

SECCIÓ:    Tercera

PREMI:      2n Premi

BANDERINS ACONSEGUITS