Falla Mercat 1944

Fallera Major

Vicenta Guaita i García

President

Francisco Muñoz i Simó

Monument

LEMA:       El chardí de la cultura

ARTISTA:   José Castelló Morant (Pepico)

BANDERINS ACONSEGUITS