Falla Mercat 1943

Fallera Major

Carmen Daroca

President

Enrique Sanchis i Carañana

Monument

LEMA:       Posible mercat al mateix puesto

ARTISTA:   José Castelló Morant (Pepico)

PREMI:      1r Premi

BANDERINS ACONSEGUITS