Falla Joan Ramón Jiménez 2016

Fallera Major

Tamara Ortega i González

Presidenta

Yolanda Pérez i Ferri

Fallera Major Infantil

Laura Gil i Borreguero

President Infantil

Josevi Oltra i Ortega

Monument

LEMA:       Enreinats

ARTISTA:  Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:    Segona

PREMI:      3r Premi

Ninot d'Exposició

LEMA:        

ARTISTA:   Xavier Herrero Martínez

SECCIÓ:     Segona

PREMI:       3r Premi

Monument infantil

LEMA:        Reines

ARTISTA:   Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       1r Premi

Ninot Infantil d'Exposició

LEMA:        

ARTISTA:   Xavi Ureña Rodenes

SECCIÓ:     Tercera

PREMI:       2n Premi

LLIBRET DE FALLA:

BANDERINS ACONSEGUITS